Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Z Vatikánu

Promluvy Svatého otce Benedikta XVI. o apoštolu Pavlovi

Přinášíme přehled promluv Svatého otce Benedikta XVI. o apoštolu Pavlovi během středečních generálních audiencí, jak jsou zveřejněny na stránkách české sekce Vatikánského rozhlasu.

více ...

Benedikt XVI. zahájil Rok sv. Pavla

V sobotu 28.6.2008 večer zahájil papež Benedikt XVI. v Římě v bazilice sv. Pavla za hradbami "Rok sv. Pavla" slavením nešpor za účasti ekumenického patriarchy Bartoloměje I. z Konstantinopole a zástupců dalších křesťanských církví a komunit.

Více v tiskové zprávě České biskupské konference.

Papež o víkendu zahájí Rok sv. Pavla a předá pallia novým arcibiskupům

V neděli 29. června 2008 bude papež Benedikt XVI. slavit mši svatou ze slavnosti sv. Petra a Pavla. Bohoslužby se zúčastní i pravoslavný konstantinopolský patriarcha Bartoloměj a papež při ní předá pallia 43 nově jmenovaným arcibiskupům, mezi nimi i dvěma Slovákům.

Více v tiskové zprávě České biskupské konference.

Dekret apoštolské Penitenciárie k získání odpustků během Roku sv. Pavla

U příležitosti dvoutisíciletého výročí od narození sv. Pavla, apoštola, budou uděleny zvláštní odpustky.
Podrobnosti jsou k dispozici v dekretu (umístěn též v rubrice Dokumenty na http://www.biskupstvi.cz)

Dále: Informace o plnomocných odpustcích během Roku sv. Pavla v brněnské diecézi.

Představení Roku sv. Pavla

Dne 21. ledna 2008 dopoledne se v aule Jana Pavla II. tiskového střediska Svatého stolce konala tisková konference k programu slavení Roku sv. Pavla, který potrvá od 28.6.2008 do 29.6.2009.

Více v tiskové zprávě České biskupské konference.