Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Promluvy Svatého otce Benedikta XVI. o apoštolu Pavlovi
během středečních generálních audiencí

Apoštol Pavel - učitel pro naši dobu, 2. 7. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=9764

Cesty svatého Pavla, 27. 8. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10032

Konverze sv. Pavla, 3. 9. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10060

Co dělá apoštola apoštolem?, 10. 9. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10097

Sv. Pavel předává to, co sám přijal, 24. 9. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10174

Sv. Pavel – Jeruzalémský „koncil“ a konflikt v Syrské Antiochii, 1. 10. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10207

Ježíš není pro Pavla postavou minulosti, 8. 10. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10241

Sv. Pavel o Církvi, 15. 10. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10279

Pavlova kristologie, 22. 10. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10311

Pavlova teologie kříže, 29. 10. 2009
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10336

Vzkříšení je klíčem pavlovské kristologie, 5. 11. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10356

Pavlovská perspektiva Kristova druhého příchodu, 12. 11. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10388

Víra ospravedlňuje působením lásky, 19. 11. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10417

Mravní úpadek znehodnocuje víru, 26. 11. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10445

Zlo není logické, 3. 12. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10479

Církev není organizace, ale organismus, 10. 12. 2008
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10522

Pravou bohoslužbou není moralismus, 7. 1. 2009
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10642

Teologická vize listů Efesanům a Kolosanům, 14. 1. 2009
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10673

Ve vztahu ke Kristu najdeme vzájemnou jednotu, 21. 1. 2009
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10707

Písmo a Tradice, církevní struktura u sv. Pavla, 28. 1. 2009
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10745

Sv. Pavel naděje ekumenismu, 4. 2. 2009
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10780