Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Rok svatého Pavla v brněnské diecézi

Apoštol Pavel na Petrově 28. června 2009

Fotogalerie ze zakončení Roku svatého Pavla v brněnské diecézi.

Více ...


Barvínek o soutěžích

Radio Proglas připravilo do posledního červnového vysílání pořadu Barvínek reportáž ze soutěží, které v Roce svatého Pavla zorganizovalo Diecézní katechetické centrum brněnského biskupství.

Více ...


Zakončení Roku sv. Pavla v brněnské diecézi

Zakončení Roku svatého Pavla v brněnské diecézi se uskuteční v neděli 28. června 2009 v 9.00 hodin, kdy bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit pontifikální bohoslužbu v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Více ...


Jak se soutěžilo v Roce svatého Pavla?

Biskupství brněnské nabídlo během Roku svatého Pavla tři soutěže – výtvarnou, literární a vědomostní. Byly určeny lidem různého věku, jednotlivcům nebo skupinám - farnostem, měly však společný cíl: přiblížit osobnost apoštola Pavla a jeho myšlenky malým i velkým křesťanům dneška. Chcete se dozvědět, jak soutěže dopadly, prohlédnout si některé fotografie nebo přečíst vítězná díla?

Více ...


Pavlové o Pavlovi

Cyklus uzavírají příspěvky P. Pavla Lazárka z farnosti Olešnice na Moravě a P. Pavla Fatěny z farnosti Brno-Bystrc.

Více ...


Konference Sv. Pavel a Písmo

Konferenci Sv. Pavel a Písmo na sklonku Roku sv. Pavla (www.annopaolino.org) pořádá Katedra biblických ved CMTF UP v Olomouci.
Podrobnosti.


Pavlovy dny u sv. Jakuba v Brně

Svatojakubská farnost v Brně pořádá v červnu 2009 „Pavlovy dny“.

Program a další informace


Promluvy Svatého otce Benedikta XVI. o apoštolu Pavlovi

Přinášíme přehled promluv Svatého otce Benedikta XVI. o apoštolu Pavlovi během středečních generálních audiencí, jak jsou zveřejněny na stránkách české sekce Vatikánského rozhlasu.

více ...


Klíč a meč - vzdělávací program Diecézního muzea

Klíč a mečDiecézní muzeum nabízí skupinám dětí staršího školního věku ucelený program sestávající z audiovizuální prezentace o dějinách a současnosti Petrova, z návštěvy expozice muzea a prohlídky katedrály svatých Petra a Pavla i jejího okolí.

Další informace


O Roku sv. Pavla

Loni, 28.6.2007, v předvečer slavnosti sv. Petra a Pavla během modlitby nešpor v Bazilice sv. Pavla za hradbami v Římě, vyhlásil papež Benedikt XVI. rok věnovaný svatému Pavlovi, a to při příležitosti příprav oslavy 2000. výročí narození tohoto apoštola. 

„Pavlovský“ rok bude probíhat od 29.6.2008 do 29.6.2009.

Svatý Pavel se narodil v Tarsu (území dnešního Turecka), na počátku křesťanské éry, podle církevních historiků kolem roku 10 po Kr. Po svém obrácení na cestě do Damašku se stal jedním z nejpřednějších evangelizátorů, nejdřív mezi Židy, později mezi pohany.

Listy sv. Pavla jsou základním zdrojem informací o životě prvotní církve a přes staletí měly silný vliv na církevní myšlení.

Svatý Pavel je společně se svatým Petrem jeden z hlavních patronů naší diecéze i jejího hlavního chrámu na Petrově.