Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Výtvarná soutěž „Apoštol Pavel očima dětí“ - vyhodnocení

Do výtvarné soutěže bylo zasláno celkem 921 obrázků.

Vyhodnocení se uskutečnilo 27. dubna 2009 v Brně na Biskupství brněnském.

Složení odborné poroty:
• akad. malíř Milivoj Husák
• Mgr. Zuzana Pazdírková, učitelka výtvarné výchovy na Gymnáziu Pavla Křížkovského, Brno-Komín
• Mgr. Pavel Kučera, učitel výtvarné výchovy
• Mgr. Jana Mlatečková, Diecézní muzeum, Biskupství brněnské
• Iva Fukalová, Diecézní katechetické centrum, Biskupství brněnské

Soutěž měla tři věkové kategorie:
I. 3 až 6 let (ročníky 2003 - 2006)
II. 7 až 8 let (ročníky 2001 až 2002)
III. 9 až 10 let (ročníky 1999 - 2000)

V každé věkové kategorii bylo oceněno 10 obrázků, ve III. kategorii bylo navíc uděleno
jedno čestné uznání. Celkem bylo oceněno 31 prací a jejich autorů.

Přehled oceněných autorů, včetně jejich prací.

Vernisáž výstavy vítězných obrázků a odměnění malých umělců proběhla 1. června 2009 v 15 hodin na Biskupství brněnském.
Obrázky jsou vystaveny v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Výstava potrvá do konce září 2009.

Mgr. Marie Špačková
za organizátory soutěže
V Brně dne 2. 6. 2009