Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Výtvarná soutěž „Apoštol Pavel očima dětí“ - výsledky

Vítězové I. kategorie: 3 až 6 let (ročníky 2003 – 2006)

1. místo Matyáš Dařbujan Lukov u Mor. Budějovic Bouře na moři
2. místo Adélka Dařbujanová Lukov u Mor. Budějovic Pád z koně u Damašku
3. místo František Kajtár Jedovnice Sv. Pavel v bouři na moři
4. místo Beáta Hadravová Praha 10 - Dol. Měcholupy Sv. Pavel na Maltě
5. místo Julie Přibylová Jedovnice Sv. Pavel na lodi
6. místo Marie Nesrovnalová Kotvrdovice Naše rodina - 1.Tim 2,1
7. místo Alena Žáková Mor. Budějovice Loď sv. Pavla
8. místo Kristýna Haumerová Senetářov Obrácení sv.Pavla
9. místo Kristian Albert Nové Hrady Apoštol Pavel
10. místo Klára Podlešáková Prachatice Sv. Pavel jede na apoštolskou cestu

II. kategorie: 7 až 8 let (ročníky 2001-2002)

1. místo Nikola Mošťková Prakšice Oslepnutí sv. Pavla
2. místo Ema Zimmermannová Podivín Apoštol Pavel
3. místo Šimon Přibyl Jedovnice Sv. Pavel ztroskotal
4. místo Miloslav Šmeral Boskovice Pavel učí děti
5. místo Dominika Hadravová Praha 10 - Dol. Měcholupy Sv. Pavel potkává věštkyni
6. místo Kryštof Barančic Brno (CMcZŠ Lerchova) Útěk z Damašku
7. místo Jan Kajtár Jedovnice Sv. Pavel ztroskotal
8. místo Jana Lakotová Rudice Portrét sv. Pavla
9. místo Václav Sedlák Jedovnice Svatý Pavel u Damašku
10. místo Terezie Velanová Brno-Bystrc Ztroskotání sv. Pavla

III. kategorie: 9 až 10 let (ročníky 1999-2000)

1.místo Miriam Miškovská Žďár nad Sázavou II. Svatý Pavel - mučedník, hlasatel evangelia
2.místo Viktor Večerka Brno (CMcZŠ Lerchova) Já jsem Ježíš, kterého pronásleduješ
3.místo Tomáš Vančura Jedovnice Útěk z Damašku
4.místo Martina Křesťanová Žďár nad Sázavou II. Pavlův pád u Damašku
5.místo Pavel Dražka Lipůvka (Šebrov) Osleputí sv. Pavla
6.místo Filip Pazderka Dolní Bojanovice Pavel spuštěn z hradeb v Damašku
7.místo Martin Svoboda Brno-Bohunice Kdo jsi, Pane?
8.místo Michaela Janečková Kroměříž Spouštění Pavla z hradeb
9.místo Sára Laušmanová Světnov, Žďár nad Sáz. II. Ztroskotání u Malty
10.místo Anna Pachelová Žamberk Apoštol Pavel ve vězení
čestné uznání Anežka Šujanová Heršpice u Slavkova Mince sv. Pavel

Děkujeme VŠEM dětem, které se do soutěže zapojily!

Některé další obrázky, které nejsou mezi vítěznými, budou ještě vystaveny v rámci
Charismatické konference, která se bude konat na brněnském výstavišti ve dnech 8. až 12. 7. 2009.
Autory budeme předem informovat.