Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Výsledky děkanátních kol
vědomostní soutěže „Dobrodružství s apoštolem Pavlem“

Datum
konání
Místo
konání
Děkanství Počet soutěžících Výsledky
I. kat. (3.-4.tř.) II. kat. (5.-6.tř.) III. kat. (7., 8. a 9.tř.)
Farní
kola
Děkanátní
kolo
Farní
kola
Děkanátní
kolo
Farní
kola
Děkanátní
kolo
30.4.2009 Brno brněnské

95

32 60 21 84 18 seznam vítězů
fotografie
4.5.2009 Třebíč jihlavské
telčské
třebíčské
100 28 55 24 51 18 seznam vítězů
fotografie
5.5.2009 Hodonín břeclavské
hodonínské
mikulovské
106 36 49 14 52 17 seznam vítězů
fotografie
14.5.2009 Brno žďárské
velkomeziříčské
104 36 80 29 49 19 seznam vítězů 
fotografie
15.5.2009 Brno hustopečské
modřické
rosické
slavkovské
71 26 68 26 53 19 seznam vítězů 
fotografie
19.5.2009 Mor. Budějovice mor.-budějovické
mor.-krumlovské
vranovské
znojemské
110 40 71 29 34 14 seznam vítězů
fotografie 
23.5.2009 Blansko blanenské
boskovické 
66 21 42 15 19 18 seznam vítězů
fotografie
Počet soutěžících celkem 652  219 425  158 342  123  

Farních kol se zúčastnilo celkem 1 419 soutěžících, děkanátních kol 500 soutěžících.