Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Obrazy a sochy

Svatý Pavel na oltáři v katedrále

V roce 1891 zhotovil vídeňský řezbář Josef Leimer v katedrále sv. Petra a Pava v Brně na Petrově hlavní oltář z limbového dřeva o výšce 11 metrů. Je ozdoben postavami dvanácti apoštolů, jimž po obou bocích dominují patroni katedrály i brněnské diecéze – sv. Petr a Pavel.

Neznámé cesty brněnského patrona

Přesně sto let od posvěcení nového oltáře v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně (stalo se 21.5.1891), na nějž umístil vídeňský řezbář Josef Leimer dvanáct apoštolů s dominantními patrony chrámu i celé brněnské diecéze - svatým Petrem a Pavlem - byla socha apoštola Pavla zcizena neznámým pachatelem. Přestože se věřící modlili za její nalezení, ještě po roce 2000 bylo místo na pravé straně oltáře prázdné. Proto bylo rozhodnuto o zhotovení kopie, která byla na oltář hlavního diecézního chrámu umístěna v roce 2004. 

O dva roky později se při policejním zásahu našla zcela náhodou v autě podezřelého muže socha neznámého světce, jejíž původ nedokázal řidič vysvětlit.

Na výzvu policie ji diecézní konzervátor identifikoval jako pohřešovaného patrona katedrály na Petrově.

Stejně jako svatý Pavel, nazývaný apoštolem národů a pověstný svými hojnými cestami po světě, i jeho socha si zřejmě užila své. O jejím šestnáctiletém putování však žádný záznam neexistuje. Ale že to nebyly jízdy „ve vatě“, o tom svědčila ulomená ruka, chybějící meč i poškozený podstavec. Biskupství začalo hledalo sponzora na zajištění restaurátorské opravy. Výzva v médiích oslovila brněnského výtvarníka Stanislava Sedláčka, který dal k dispozici originál obrazu katedrály na Petrově, jež v dražbě portálu Mladé fronty DNES - idnes - vynesl díky podnikateli Václavu Kubíčkovi 70.000 Kč.

Než byla socha předána do rukou restaurátorů, bylo možné oba svaté Pavly - originál i kopii - porovnat. A jaké překvapení. Svatý Pavel během svých cest výrazně omládl. Kopie byla totiž zhotovena podle černobílé fotografie - jiný zdroj nebyl k dispozici - takže náhradní socha zobrazuje šedivého starce, lišícího se od mladistvěji vyhlížejícího tmavovlasého originálu.

Je symbolické, že na své původní místo na oltáři v katedrále byla socha sv. Pavla z limbového dřeva stará sto šestnáct let opět umístěna při loňských oslavách 230. výročí založení brněnského biskupství (založeno 5.12.1777).

A tak se svatý Pavel vrátil do Brna, aby mohl prožít oslavy Roku svatého Pavla, které vyhlásil papež Benedikt XVI.


Foto Foto
Foto Foto Foto
Foto Foto Foto Foto
Foto: Václav Štaud