Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Literatura a filmografie

Křížová cesta s apoštolem Pavlem

Angelo Scarano
Průvodcem touto křížovou cestou je nám apoštol Pavel. „Tento bývalý farizej přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen Krista vzkříšeného, ale i trpícího. Jeho slova jsou proto velmi autentickým a výmluvným svědectvím o věrnosti evangeliu, a to až k prolití krve.“
Jednotlivá zastavení "skrývají" v sobě hluboký náboj, vždyť tu promlouvá člověk, který vzal Krista vážně.
Brožurka, s barevnými ilustracemi, 40 str., 68 Kč.
Nabízí KNIHKUPECTVÍ PAULÍNKY, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1
Tel./fax: 224 818 757, www.paulinky.cz.

Knihy dostupné v Knihovně Biskupství brněnského

Výpis titulů dle klíčového slova „svatý Pavel“.

Život a dílo apoštola Pavla - dvoudiskový audio komplet

Dvoudiskový audio komplet s názvem Život a dílo apoštola Pavla vydává k Roku sv. Pavla Česká biblická společnost.
více ....

Knihy v nabídce Karmelitánského nakladatelství

  Pavel, apoštol Ježíše Krista
Kniha, nakladatelství Paulínky
 
více informací >>
  Dobrý boj
Deník svatého Pavla
David Gurney
Kniha, Karmelitánské nakladatelství
 
více informací >>
  Pavel dobrodruh víry
Oldřich Selucký, ilustrace Zdeňka Krejčová
Video, Karmelitánské nakladatelství
 
více informací >>
  Pavel dobrodruh víry
Oldřich Selucký, ilustrace Zdeňka Krejčová
Kniha, Karmelitánské nakladatelství
 
více informací >>
  Skutky apoštolů
Klaus Kliesch
Kniha, Karmelitánské nakladatelství
 
více informací >>
  Příběhy apoštolů
Novozákonní apokryfy II.
Jan A. Dus
Kniha, Vyšehrad
 
více informací >>
  Apoštol Pavel
Gunther Bornkamm
Kniha, Kalich
 
více informací >>
 

Heslo „Apoštol Pavel“ v iencyklopedie.cz

http://www.iencyklopedie.cz