Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Literární soutěž „Apoštol Pavel v 21. století“ - výsledky

Hodnocení soutěžních prací se uskutečnilo dvoukolově. V prvním kole se rozhodovalo o tom, zda práce postoupí
do druhého kola, tj. do užšího výběru. V druhé fázi hodnotitelé přidělovali soutěžním pracím body.
Hodnotitelům byla soutěžní díla předložena anonymně – bez jména autora (pouze s uvedením věkové kategorie
a roku narození autora), aby hodnotitelé nebyli ničím ovlivněni.

Členy odborné komise byli:

Na základě přidělených bodů a komentářů členů odborné komise byly oceněny soutěžní práce takto:

I. kategorie (7., 8. a 9. tř. ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií):

1. místo: Miriam Kudrnová, Tavíkovice Nestydím se za evangelium
2. místo: Martin Homola, Škvorec E-mail sv. Pavla Martinovi
3. místo: Karolína Hejčová, Brno Jak svatý Pavel navštívil Brno

II. kategorie (studenti SŠ a odborných učilišť):

1. místo: Bernadeta Kurešová, Šlapanice Ze zápisků sv. apoštola Pavla
2. místo: Pavla Doleželová, Brno List Husovickým
3. místo: Kristina Dokulilová, Žďár nad Sáz. Setkání s Pavlem

III. kategorie (studenti VŠ a dospělí):

1. místo: nebylo uděleno –––
2. místo: Jan Zaplatil, Brno Noc Pavlova
3. místo: Anna Hlávková, Šlapanice Dopis svatého apoštola Pavla věřícím
z farnosti Šlapanice u Brna v současné době

Do užšího výběru se dostaly práce těchto autorů:

I. kategorie:
Eliška Dvořáková, Sokolnice – Sv. Pavel v 21. století (báseň)
Eva Sýkorová, Újezd u Brna  – E-mail, který by mi dnes sv. Pavel poslal
Agáta Zenklová, Praha 2-Nusle  – E-mail Agátě

II. kategorie:
Lenka Blahoušková, Plumlov – Milí přátelé
Kamil Černý, Třebíč  – List svatého apoštola Pavla Pozemským
Marie Dvořáková, Žďár nad Sáz. Přátelé moji drazí
Barbora Goldmannová a kol., Prakšice  – Hustá dóst hustá óda na lásku
Klára Přikrylová, Lelekovice  – Milá Kláro

III. kategorie:
Jan Bezděk, Brno  – Moje v Ježíši Kristu milovná farnosti
Jitka Čechová, Bystřice nad Pern.  – List apoštola Pavla Bystřičanům
Zdeněk Drštka, Brno  – List svatého apoštola Pavla Brňanům
Jana Heroutová, Jihlava  – O ztraceném dítěti
Jana Ilčíková, Dubňany  – Skrze koho dnes může Kristus promlouvat k lidem?
Marta Jinochová, Jihlava  – Dopis svému farnímu společenství v duchu ap. Pavla
Eva Rybníčková, Budišov  – Dopis sv. Pavla Ivě
Magdaléna Strejčková, Krčmaň  – Drahá Magdo
Alena Šamánková, Brno  – Apoštol Pavel na mé cestě ke křtu
Hana Vacková, Zhoř  – Dopis apoštola Pavla
Petr Vymazal, Brno  – List farnosti Starý Lískovec

Slavnostní předání cen se uskutečnilo 22. května 2009 v 15 hodin v Brně na Petrově 2. Na tuto slavnost byli pozváni vítězové a ti, jejichž práce se dostaly do „užšího výběru“. Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Biskupství brněnské děkuje všem soutěžícím, kteří poslali do soutěže své práce. Věříme, že zapojení do literární soutěže, a tím i hlubší poznání osobnosti apoštola Pavla a jeho myšlenek, je pro všechny soutěžící obohacením a přínosem pro život, i když oceněni a odměněni mohou být jen někteří.

V Brně dne 22. května 2009
Mgr. Marie Špačková za organizátory soutěže