Katolická církev v České republice > Brněnská diecéze

Vyhledávání:

Biskupství brněnské Pastorace Rodiny Mládež Katecheté Knihovna Muzeum Církevní soud Charita
Rok svatého Pavla v brněnské diecézi
Úvodní strana Soutěže Pro děti Z Vatikánu Kostely a kaple Obrazy a sochy Literatura a film Životopis a dílo Homilie www.annopaolino.org svatypavel.paulinky.cz signalyapostolapavla.signaly.cz www.dbk-paulusjahr.de

Ef 1,3-10

Buď pochválen Bůh
a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
on nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary,
protože jsme spojeni s Kristem.

Vždyť v něm si nás vyvolil
ještě před stvořením světa,
abychom byli před ním svatí
a neposkvrnění v lásce;
ze svého svobodného rozhodnutí
nás předurčil,
abychom byli přijati za jeho děti
skrze Ježíše Krista.

To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti,
neboť skrze ni nás obdařil milostí
ve svém milovaném Synu.

V něm máme vykoupení
skrze jeho krev,
odpuštění hříchů
pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil
s veškerou moudrostí a prozíravostí:

seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle,
jak se mu to líbilo
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy:
že sjednotí v Kristu vše,
co je na nebi i na zemi.

 

Modlitba za diecézi

Všemohoucí Bože,
děkujeme ti za všechny dary a milosti,
kterými jsi zahrnul nás
i předcházející generace naší diecéze.

Prosíme tě, pomáhej nám,
ať v rozdílnosti našich služeb
zůstaneme věrni svému poslání
stávat se uprostřed dnešní společnosti
znamením a darem tvé lásky.

Dej, ať jsme pevně spojeni s Kristem
a navzájem mezi sebou,
aby tě skrze nás ostatní poznávali -
jako Otce a záruku naplnění smyslu života.

Na přímluvu Panny Marie, Matky církve,
patronů svatého Petra a Pavla,
i všech dalších světic a světců
spojených s brněnskou diecézí
         i s celou církví
o to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

Homilie

List Efesanům: Trpělivá cesta pozitivních řešení

Dnešním příspěvkem, ve kterém se podíváme na list Efesanům, končí seriál o pavlovských textech v Novém zákoně, připravovaný v rámci Roku sv. Pavla (29.6.2008-29.6.2009). Poslední pavlovské zamyšlení připravil P. Pavel Liška z českobudějovické diecéze.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

List Filemonovi: Být všem lidem bratry v Kristu

Seriál našich úvah nad novozákonními spisy sv. Pavla pokračuje dnes nejkratším apoštolovým dopisem, adresovaným Filemonovi. Zamyšlení připravil P. Pavel Filka z plzeňské diecéze.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

Pavlové o Pavlovi

Otec biskup Vojtěch Cikrle a někteří kněží brněnské diecéze - nositelé jména Pavel - odpovídají v tomto školním roce na otázky pro diecézní Katechetický věstník.
Více ...

List Galaťanům: Žít ve svobodě a jednotě

V dalším dílu našeho seriálu o pavlovských spisech, který probíhá v rámci Roku sv. Pavla, se seznámíme s listem Galaťanům. Zamyšlení připravil P. Pavel Andrš z litoměřické diecéze.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

Listy Timotejovi: Základem pro hlásání evangelia jsou dobré lidské vztahy

Únorový díl seriálu o pavlovských spisech v Novém zákoně, který zveřejňujeme v rámci Roku sv. Pavla, se zabývá dvěma listy Timotejovi. Zamyšlení připravil P. Pavel Kuchař z ostravsko-opavské diecéze.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

Se svatým Pavlem nad zasvěceným životem

Přednáška Ludvíka Kolka – oslava Dne zasvěceného života, Brno, katedrála sv. Petra a Pavla, 31.1.2009
Celý text ...

Druhý list Korinťanům: Povzbuzení pro "blbou" náladu

V seriálu zamyšlení nad biblickými spisy apoštola Pavla pokračujeme dnes Druhým listem Korinťanům. Zamyšlení nad textem připravil P. Marian Pavel Slunečko OPraem, převor tepelského kláštera v plzeňské diecézi.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

Pavlův boj s "ostnem satanovým" nás povzbuzuje v obtížích

Další zamyšlení nad texty sv. Pavla, připravené v rámci oslav pavlovského roku, napsal P. Pavel Jančík z Prahy – Vinoře. Věnuje se v něm duchovním problémům, kterými apoštol národů musel čelit i po svém obrácení a které do značné míry potkávají každého člověka.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

List Filipanům: Radost ze života s Kristem

V rámci seriálu o pavlovských textech, který probíhá jako součást Roku sv. Pavla, se tentokrát podíváme na list Filipanům. Zamyšlení připravil P. Pavel Ryšavý z olomoucké arcidiecéze.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

Skutky apoštolů: bratrský život je svědectvím o Kristu

Tiskové středisko České biskupské konference nabízí v rámci Roku sv. Pavla pravidelný cyklus zamyšlení nad pavlovskými texty.
P. Pavel Rousek z královéhradecké diecéze se zamýšlí nad Skutky apoštolů a svou osobní zkušenosti s nimi.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

List Římanům: Ospravedlnění z víry

Další zamyšlení cyklu o spisech spojených s apoštolem Pavlem, který probíhá v rámci pavlovského roku vyhlášeného papežem Benediktem XVI., se věnuje listu Římanům. Představí jej P. Paweł Nowatkowski, národní ředitel Katechetické sekce ČBK a kněz královéhradecké diecéze.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

Listy Soluňanům: Výzva k bdělosti

Zamyšlení nad Pavlovými listy Soluňanům připravil světící biskup českobudějovický, Mons. Pavel Posád.
Celý text ... (Tiskové středisko ČBK)

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k zahájení Roku svatého Pavla

29. června 2008
Celý text ...

Rok sv. Pavla jako šance

Mons. Vojtěch Cikrle, Katolický týdeník 2.7.2008
Celý text ...

Skutky apoštolů: bratrský život je svědectvím o Kristu

Tiskové středisko České biskupské konference zahajuje v rámci Roku sv. Pavla pravidelný cyklus zamyšlení nad pavlovskými texty.
Celý text ...